To nie są zwykłe śmieci. Odpady to cenne surowce, które prawidłowo wyselekcjonowane, posegregowane, poddane recyklingowi powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe.

Projekt pn. „Wieluń sprzyja ekologii"
jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kwota dotacji: 42 800,00 zł
Udział własny: 10 000,00 zł
 

Główne elementy projektu:

 1. Mobilne Biuro Informacji o Odpadach, w którym mieszkańcom gminy Wieluń udzielana jest informacja dotycząca zasad Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów oraz idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Uczestnicy projektu zdobywają praktyczną wiedzę na temat zasad segregacji odpadów. Warto segregować odpady.
  Warsztaty edukacyjne / ekologiczne prowadzone w Mobilnym Biurze Informacji o Odpadach dla uczniów szkół z terenu gminy Wieluń mają poszerzyć wiedzę oraz kształtować postawy proekologiczne wśród najmłodszych mieszkańców.

 2. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów: gniazdo / kosze do segregacji odpadów usytuowane w sąsiedztwie Mobilnego Punktu Informacji o Odpadach, w którym uczestnicy projektu mają możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych informacji o zasadach segregacji odpadów. Punkt umożliwia uczestnikom projektu oddanie odpadów w podziale na cztery główne frakcje: papier, szkło, plastik, BIO. Papier wrzucamy do pojemnika niebieskiego. Szkło wrzucamy do pojemnika zielonego. Plastik wrzucamy do pojemnika żółtego. Odpady BIO wrzucamy bez opakować, bez woreczków do pojemnika brązowego. Warto segregować odpady.

 3. Dystrybucja koszy do segregacji odpadów (każda placówka oświatowa biorąca udział w projekcie wyposażona zostaje w komplet koszy do segregacji odpadów plus kosz na…plastikowe nakrętki – symbol recyklingu i pomocy potrzebującym). Dystrybucja koszy na odpady zbierane w sposób selektywny ma zachęcić placówki oświatowe do wprowadzenia i promowania zasad Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów. Warto segregować odpady w szkole.

 4. Konkurs:
  a. Konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej dla mieszkańców (Mieszkańcy gminy Wieluń biorący udział w konkursie wezmą udział w sprzątaniu wybranego przez siebie miejsca publicznego na terenie gminy Wieluń).
  b. Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla uczniów (poziom: przedszkola/szkoły podstawowe/szkoły średnie).

  Nagrody:
  EKO-BOX-y o wartości od 20 zł do 500 zł. Łączna pula nagród: 4 000 zł.
  Szczegóły w zakładce: Konkursy.

 5. Konferencja: „Wspólny System Segregacji Odpadów oraz Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”.

 6. Happening: „Wieluń sprzyja ekologii” uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach ekologicznych, podczas których zdobędą wiedzę na temat segregacji odpadów oraz recyklingu.